• /´nou¸wɛə/

  Thông dụng

  Phó từ

  Không nơi nào, không ở đâu
  it was nowhere to be found
  không tìm thấy cái đó ở đâu cả
  to be (come in) nowhere
  (thể dục,thể thao) thua xa; không thấy tên đâu
  nowhere near
  không được đến
  nowhere near 100
  không được đến một trăm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X