• /faund/

  Thông dụng

  Thời quá khứ & động tính từ quá khứ của .find

  Ngoại động từ

  Nấu chảy (kim loại, vật liệu làm thuỷ tinh...)
  Đúc (kim loại)
  Thành lập, sáng lập, xây dựng, đặt nền móng
  to found a new city
  xây dựng một thành phố mới
  to found a party
  thành lập một đảng
  Căn cứ vào, dựa trên
  arguments founded on facts
  lý lẽ dựa trên sự việc thực tế

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  xây dựng, thành lập

  Cơ - Điện tử

  Nấu chảy, đúc

  Xây dựng

  đặt móng

  Kỹ thuật chung

  căn cứ vào
  đổ
  dựa trên
  đúc
  rót

  Kinh tế

  thành lập
  xây dựng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X