• /´nju:kli¸ɔn/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) pro-ton, nơ-tron

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hạch
  hạt nhân
  nucleon-nucleus scattering
  tán xạ nuclon-hạt nhân
  nuclon
  electron-nucleon scattering
  tán xạ electron-nuclon
  nucleon-nucleus scattering
  tán xạ nuclon-hạt nhân
  peripheral nucleon
  nuclon ngoại vi
  two-nucleon system
  hệ hai nuclon
  tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X