• /pə´rifərəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) chu vi, ngoại vi; (thuộc) ngoại biên
  topics peripheral to the main theme
  những đề tài thứ yếu trong chủ đề chính
  peripheral zones
  những vùng ngoại vi

  Danh từ

  thiết bị xuất nhập

  Y học

  thuộc ngoại vi, thuộc ngoài biên

  Kỹ thuật chung

  biên
  peripheral border node
  nút ngoại biên
  peripheral celocity
  vận tốc biên
  peripheral equipment
  thiết bị ngoại biên
  peripheral grinding
  sự mài ở biên
  peripheral nervous system
  hệ thần kinh ngoại biên
  peripheral rib
  gờ theo biên
  peripheral speed
  tốc độ ở biên
  peripheral unit
  thiết bị ngoại biên
  peripheral velocity
  tốc độ biên
  ngoại biên
  peripheral border node
  nút ngoại biên
  peripheral equipment
  thiết bị ngoại biên
  peripheral nervous system
  hệ thần kinh ngoại biên
  peripheral unit
  thiết bị ngoại biên
  ngoài cùng
  peripheral electron
  electron ngoài cùng
  ngoại vi
  (computer) peripheral
  thiết bị ngoại vi
  fast peripheral
  thiết bị ngoại vi nhanh
  input peripheral
  thiết bị ngoại vi vào
  Integrated Peripheral (IP)
  thiết bị ngoại vi tổng hợp
  Intelligent Peripheral (AIN) (IP)
  Thiết bị ngoại vi thông minh (AIN)
  Intelligent Peripheral Equipment Model (Nortel) (IPEM)
  Mẫu thiết bị ngoại vi thông minh (Nortel)
  Intelligent Peripheral Interface (IPI)
  giao diện ngoại vi thông minh
  Intelligent Peripheral Node (IPN)
  nút ngoại vi thông minh
  JEPS (jobentry peripheral services)
  các dịch vụ ngoại vi nhập công việc
  job entry peripheral service
  dịch vụ ngoại vi nhập công việc
  job entry peripheral services (JEPS)
  các dịch vụ ngoại vi nhập công việc
  Multi-Function Peripheral/Product (MFP)
  Thiết bị ngoại vi/Sản phẩm đa chức năng
  MultiFunction Peripheral Interface (MFPI)
  giao diện thiết bị ngoại vi đa chức năng
  MultiFunction Peripheral Language (MFPL)
  ngôn ngữ ngoại vi đa chức năng
  output peripheral
  thiết bị ngoại vi ra
  PCL (Peripheralcomponent interface)
  giao diện thành phần ngoại vi
  PCL local bus (peripheralcomponent interconnect local bus)
  đường truyền dẫn cục bộ nối thành phần ngoại vi
  PDIR (peripheraldata set information record)
  bản ghi thông tin tập dữ liệu ngoại vi
  PEM (Peripheralequipment manufacturer)
  nhà sản xuất thiết bị ngoại vi
  peripheral allocation table
  bảng cấp phát ngoại vi
  peripheral buffer
  bộ đệm ngoại vi
  peripheral buffer
  vùng đệm ngoại vi
  Peripheral Bus Computer (PBC)
  máy tính có bus ngoại vi
  peripheral clearance
  khe hở ngoại vi
  peripheral component interconnect local bus (PCIlocal bus)
  đường truyền dẫn cục bộ nối thành phần ngoại vi
  Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCISIG)
  nhóm cộng đồng quyền lợi đặc biệt về liên kết các thành phần ngoại vi
  peripheral component interface (PCI)
  giao diện thành phần ngoại vi
  peripheral computer
  máy tính ngoại vi
  Peripheral Computer Interface (PCI)
  giao diện máy tính ngoại vi
  peripheral control routine
  thủ tục điều khiển ngoại vi
  peripheral control unit
  đơn vị điều khiển ngoại vi
  peripheral control unit (PCU)
  thiết bị điều khiển ngoại vi
  peripheral data set information record (PDIR)
  bản ghi thông tin tập dữ liệu ngoại vi
  Peripheral Data Storage Processor (PDSP)
  bộ xử lý lưu trữ dữ liệu ngoại vi
  peripheral device
  thiết bị ngoại vi
  peripheral driver
  bộ điều khiển ngoại vi
  peripheral equipment
  trang bị ở ngoại vi
  Peripheral Equipment (PE)
  thiết bị ngoại vi
  peripheral equipment manufacturer (PEM)
  nhà sản xuất thiết bị ngoại vi
  peripheral fault
  đứt gãy ngoại vi
  peripheral fuel assembly
  cụm nhiên liệu ngoại vi
  peripheral gas
  khí ngoại vi
  Peripheral gateway (PG)
  cổng ngoại vi
  peripheral host node
  nút chủ ngoại vi
  peripheral interface
  giao diện ngoại vi
  Peripheral Interface Adapter (PIA)
  bộ phối hợp giao diện ngoại vi
  peripheral interface adapter (PLA)
  bộ tương hợp giao diện ngoại vi
  peripheral interface channel
  kênh giao diện ngoại vi
  peripheral limit
  giới hạn ngoại vi
  peripheral link
  liên kết ngoại vi
  peripheral logical unit
  thiết bị logic ngoại vi
  peripheral management
  sự quản lý ngoại vi
  peripheral memory
  bộ nhớ ngoại vi
  peripheral module
  môđun ngoại vi
  peripheral moraine
  băng tích ngoại vi
  peripheral neuralgia
  đau dây thần kinh ngoại vi
  peripheral node
  nút ngoại vi
  peripheral nucleon
  nuclon ngoại vi
  peripheral operation
  thao tác ngoại vi
  Peripheral Order Buffer (POB)
  bộ đệm lệnh ngoại vi
  peripheral physical unit (peripheralPU)
  đơn vị vật lý ngoại vi
  peripheral pressure
  áp lực ngoại vi
  peripheral processing
  sự xử lý ngoại vi
  peripheral processing unit
  bộ xử lý ngoại vi
  peripheral processing units (PPU)
  các thiết bị xử lý ngoại vi
  peripheral processor
  bộ xử lý ngoại vi
  peripheral PU (peripheralphysic unit)
  đơn vị vật lý ngoại vi
  Peripheral Pulse Distributor (PPD)
  bộ phân bố xung ngoại vi
  peripheral scotoma
  điểm tối ngoại vi, ám điểm ngoại vi
  peripheral skirt
  gờ ngoại vi
  peripheral subsystem
  hệ thống con ngoại vi
  Peripheral Subsystem Interface (PSI)
  giao diện hệ thống con ngoại vi
  peripheral support computer
  máy tính hỗ trợ ngoại vi
  Peripheral System Interconnect (PSI)
  liên kết các hệ thống ngoại vi
  peripheral transfer
  sự chuyển ngoại vi
  peripheral unit
  đơn vi ngoại vi
  Peripheral Unit Controller (PUC)
  bộ điều khiển khối ngoại vi
  peripheral vascular spasm
  co thắt mạch ngoại vi
  PLA (peripheralinterface adapter)
  bộ tương hợp giao diện ngoại vi
  Remote Peripheral Equipment (RPE)
  thiết bị ngoại vi đặt xa
  slow peripheral
  thiết bị ngoại vi chậm
  Small Peripheral Controller (SPC)
  bộ điều khiển ngoại vi nhỏ
  thiết bị ngoại vi

  Giải thích VN: Một thiết bị, như máy in hoặc ổ đĩa, được nối với máy tính và do máy tính đó điều khiển, nhưng nằm ngoài đơn vị xử lý trung tâm ( CPU) của máy tính.

  fast peripheral
  thiết bị ngoại vi nhanh
  input peripheral
  thiết bị ngoại vi vào
  Integrated Peripheral (IP)
  thiết bị ngoại vi tổng hợp
  Intelligent Peripheral (AIN) (IP)
  Thiết bị ngoại vi thông minh (AIN)
  Intelligent Peripheral Equipment Model (Nortel) (IPEM)
  Mẫu thiết bị ngoại vi thông minh (Nortel)
  Multi-Function Peripheral/Product (MFP)
  Thiết bị ngoại vi/Sản phẩm đa chức năng
  MultiFunction Peripheral Interface (MFPI)
  giao diện thiết bị ngoại vi đa chức năng
  output peripheral
  thiết bị ngoại vi ra
  PEM (Peripheralequipment manufacturer)
  nhà sản xuất thiết bị ngoại vi
  peripheral equipment manufacturer (PEM)
  nhà sản xuất thiết bị ngoại vi
  Remote Peripheral Equipment (RPE)
  thiết bị ngoại vi đặt xa
  slow peripheral
  thiết bị ngoại vi chậm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  central , crucial , internal , major

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X