• (đổi hướng từ Numerals)
  /´nju:mərəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) số

  Danh từ

  Số, chữ số
  Arabic numerals
  chữ số A-rập
  Roman numerals
  chữ số La mã
  (ngôn ngữ học) số từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  số, chữ số, số

  Cơ - Điện tử

  Số, chữ số, (adj) (thuộc) số

  Toán & tin

  chữ số // (bằng) số (thuộc) số
  Arabic numerals
  các chữ số ả rập
  Roman numerals
  các chữ số La mã

  Kỹ thuật chung

  số

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  letter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X