• Điện lạnh

  độ mở số
  số khẩu độ

  Kỹ thuật chung

  khẩu độ số
  khẩu số
  launch numerical aperture
  khẩu số phóng
  maximum theoretical numerical aperture
  khẩu số lý thuyết cực đại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X