• /nju:´merikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) số
  Bằng số

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  số, bằng số

  Cơ - Điện tử

  (adj) (thuộc) số, bằng số

  Toán & tin

  số trị
  thuộc số

  Kỹ thuật chung

  bằng số
  NC (numericalcontrol)
  sự điều khiển bằng số
  non-numerical calculations
  tính toán không bằng số
  numerical accounting machine
  máy kế toán bằng số
  numerical analysis
  tính bằng số
  numerical approximation
  phép xấp xỉ bằng số
  numerical calculation
  phép tính bằng số
  numerical calculation
  tính toán bằng số
  numerical calculations
  tính toán bằng số
  numerical calculus
  phép tính bằng số
  numerical calculus
  tính bằng số
  numerical control
  điều khiển bằng số
  numerical control
  sự điều khiển (bằng) số
  numerical control
  sự điều khiển bằng số
  numerical control machine
  máy điều khiển bằng số
  numerical control tape
  băng điều khiển bằng số
  numerical data
  dữ kiện bảng số
  numerical data
  dữ liệu bằng số
  numerical data
  số liệu bằng số
  numerical electromagnetic code
  mã điện từ bằng số
  numerical equation
  phương trình bằng số
  numerical evaluation
  sự ước lượng bằng số
  numerical expression
  biểu thức bằng số
  numerical function
  hàm bằng số
  numerical interpolation
  phép nội suy bằng số
  numerical invariant
  bất biến bằng số
  numerical method
  phương pháp tính bằng số
  numerical power ratio
  tỉ số công suất bằng số
  numerical solution
  nghiệm bằng số
  numerical value
  giá trị bằng số
  Numerical Weather Prediction (NWP)
  dự báo thời tiết bằng số
  số

  Kinh tế

  bằng số
  thuộc số
  thuộc về số
  trên con số
  về số lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X