• Thông dụng

  Danh từ

  Giờ làm việc (của cơ quan)
  office hours of this company from 7.30 AM to 5.30 PM
  giờ làm việc của công ty này từ 7 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều

  Chuyên ngành

  Điện

  giờ hành chính

  Kinh tế

  giờ làm việc
  giờ mở cửa (của các văn phòng làm việc)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X