• /'ɔ:fʃɔ:/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Xa bờ biển, ở ngoài khơi
  offshore fishing
  đánh cá ngoài khơi
  offshore oil-rig
  giàn khoan dầu ngoài khơi
  Thổi từ đất liền ra biển (gió)
  offshore wind
  gió thổi từ đất liền ra biển

  Kỹ thuật chung

  ngoài khơi
  offshore floating terminal
  cảng cuối nổi ngoài khơi
  offshore terminal
  trạm cuối ngoài khơi
  ngoại quốc, nước ngoài, quốc tế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X