• /´fiʃiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đánh cá, sự câu cá
  Nghề cá
  deep-sea fishing
  nghề khơi

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự đánh cá

  Kỹ thuật chung

  nghề cá
  deep-sea fishing
  nghề cá biển sâu
  fishing smack
  tàu đánh cá (nghề cá)
  mối nối ray
  mối ốp ray

  Kinh tế

  nghề cá
  drift fishing
  nghề cá nổi
  sự cân cá
  sự đánh cá
  drag-net fishing
  sự đánh cá bằng lưới kéo
  drift fishing
  sự đánh cá nổi
  light fishing
  sự đánh cá bằng ánh sáng
  net fishing
  sự đánh cá bằng lưới
  pelagic fishing
  sự đánh cá chìm
  shore- based fishing
  sự đánh cá ven bờ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X