• Kỹ thuật chung

  dầu tràn
  màng dầu
  váng dầu
  vết dầu loang
  oil slick sinking
  sự làm tiêu vết dầu loang
  oil slick sinking
  sự loại bỏ vết dầu loang

  Kinh tế

  thảm dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X