• /əu:ka:y/

  Thông dụng

  Cách viết khác ok

  Tính từ, phó từ

  Như ok

  Danh từ

  Sự đồng ý, sự tán thành
  I'm okay with your idea
  Tôi tán thành ý kiến của bạn

  Thán từ

  Vâng, được lắm
  will you help me ? ok, I will
  bạn sẽ giúp tôi? vâng, tôi sẽ giúp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X