• /əʊkei/

  Thông dụng

  Cách viết khác okay

  Tính từ, phó từ

  Đồng ý, tán thành
  are you ok ?
  bạn đồng ý không?

  Động từ

  Đồng ý, tán thành

  Danh từ

  Sự đồng ý, tán thành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X