• /´oukrə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cây mướp tây
  there is an okra in this garden
  có một cây mướp tây ở trong khu vườn này

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cây mướp tây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X