• /´ouldstə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người già, người không còn trẻ trung nữa
  my boss is an oldster
  ông chủ của tôi là một người không còn trẻ nữa


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X