• /ˈeɪnʃənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xưa, cổ
  ancient Rome
  cổ La mã (trước khi đế quốc La Mã tan rã)
  ancient world
  đời thượng cổ
  ancient history
  lịch sử cổ đại
  ancient monument
  di tích cổ
  Già, cao tuổi

  Danh từ

  The ancients người La Mã và Hy lạp cổ đại
  (từ cổ,nghĩa cổ) lá cờ, cờ hiệu; người cầm cờ hiệu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tác giả cổ điển

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cổ xưa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X