• Giao thông & vận tải

  thuộc trên tàu
  trên mạng tàu

  Điện tử & viễn thông

  gắn trong máy
  thuộc trên tấm mạch

  Xây dựng

  xếp hàng lên tàu, đã xếp hàng

  Kinh tế

  đã bốc hàng
  on board endorsement
  sự xác nhận đã bốc hàng
  on board endorsement B/L
  sự chứng thực đã bốc hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X