• Thông dụng

  Thành Ngữ

  on deck
  trên boong

  Xem thêm deck

  Kinh tế

  trên boong tàu
  goods carried on deck
  hàng chở trên boong (tàu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X