• Thông dụng

  Thành Ngữ

  on sale
  có bán

  Xem thêm sale

  Kỹ thuật chung

  đang bán
  để bán

  Kinh tế

  bán ra thị trường
  đưa ra bán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X