• /seil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bán, việc bán
  the sale of cars
  việc bán xe ô tô
  Việc bán hàng
  ( số nhiều) lượng hàng hoá bán được; doanh thu
  sales are up this month
  tháng này hàng bán được nhiều
  Sự bán hạ giá; sự bán xon
  hold an end-of-year sale
  tiến hành bán hạ giá hàng cuối năm
  Nhu cầu; sự mong muốn mua hàng hoá
  for sale
  để bán
  on sale
  có bán
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) bán xon
  (on) sale or return
  bỏ mối (về hàng hoá)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) sự bán (hàng hoá)

  Kỹ thuật chung

  buôn bán
  bán

  Kinh tế

  bán
  bán hạ giá
  bán hàng
  advance sale
  bán hàng hóa kỳ hạn
  autographic sale journal
  số nhật ký bán hàng phục chế
  bill of sale
  giấy bán hàng
  commercial sale rooms
  phòng bày bán hàng, sở giao dịch Thương mại
  concessional sale
  sự bán hàng ưu đãi
  contract of international sale of goods
  hợp đồng bán hàng quốc tế
  credit sale
  bán hàng chịu
  distress sale
  sự bán hàng tịch thu
  documentation sale
  bán hàng theo chứng từ
  duty-paid sale
  sự bán hàng đã nộp thuế
  electronic point of sale
  điểm bán hàng bằng điện tử
  electronic point of sale
  điểm điện tử bán hàng
  end-of-season sale
  bán hàng cuối mùa
  fire sale
  bán hàng cháy
  initial sale
  sự bán hàng lần đầu
  point of sale
  điểm bán hàng
  proceeds of sale
  thu nhập bán hàng
  route sale
  bán hàng lưu động
  rummage sale
  bán hàng quyên góp
  sale (s) invoice
  hóa đơn bán hàng
  sale afloat
  bán hàng đang chở
  sale afloat
  bán hàng trên đường vận chuyển
  sale agreement
  thỏa ước bán hàng
  sale as per origin
  sự bán hàng theo gốc sản xuất
  sale as per specification
  sự bán hàng theo quy cách
  sale at store
  bán hàng tại cửa hàng
  sale by brand
  bán hàng theo nhãn hiệu (sản xuất)
  sale by description
  bán hàng theo mô tả quy cách
  sale by mark
  bán hàng theo nhãn hiệu
  sale by sample
  bán hàng theo mẫu
  sale by sample
  bán hàng xem mẫu
  sale by sample
  sự bán hàng theo mẫu
  sale by standard
  sự bán hàng theo tiêu chuẩn
  sale by type
  bán hàng theo kiểu mẫu
  sale charges
  phí bán hàng
  sale charges
  phí xử lý bán hàng
  sale contract
  hợp đồng bán hàng
  sale in bonded warehouse
  sự bán hàng trong kho hải quan
  sale invoice
  hóa đơn bán hàng
  sale journal
  sổ nhật ký bán hàng
  sale note
  phiếu bán hàng
  sale of work
  bán hàng từ thiện
  sale on approval
  sự bán hàng dùng thử
  sale proceeds
  thu nhập bán hàng
  sale proceeds
  tiền bán hàng
  sale record
  ghi chép bán hàng
  sale to arrive
  sự bán hàng khi đến (nơi an toàn)
  sale wise
  sở trường bán hàng
  sale with contest prizes as a premium
  bán hàng có thưởng
  spot sale
  bán hàng giao ngay
  spot sale)
  bán hàng giao ngay
  total sale method
  phương pháp tổng số bán hàng
  doanh vụ
  nhu cầu mua
  sự bán
  sự bán hạ giá
  sự tiêu thụ
  foreign sale
  sự tiêu thụ ở nước ngoài
  joint sale
  sự tiêu thụ kết hợp
  quick sale
  sự tiêu thụ nhanh chóng
  tiêu thụ
  anatomy of a sale
  sự phân tích tiêu thụ
  cost of by product sale
  phí tổn tiêu thụ phó sản phẩm
  end-of-season sale
  tiêu thụ cuối mùa
  foreign sale
  sự tiêu thụ ở nước ngoài
  joint sale
  sự tiêu thụ kết hợp
  point of sale
  điểm tiêu thụ
  private sale
  tiêu thụ tư nhân
  quick sale
  sự tiêu thụ nhanh chóng
  sale market
  thị trường tiêu thụ
  terms of sale
  điều kiện bán, tiêu thụ
  việc bán
  house sale
  việc bán bất động sản
  income from sale of assets
  thu nhập từ việc bán tài sản
  jumble sale
  việc bán đấu giá các đồ cũ linh tinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X