• Thông dụng

  Tính từ

  Kinh nghiệm / kiến thức nhận được trong khi làm việc
  Thành ngữ job
  to lie down on the job
  làm đại khái, làm qua loa, làm ăn chểnh mảng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X