• Thông dụng

  Thành Ngữ

  on time
  không muộn, không sớm; đúng giờ

  Xem thêm time

  Kinh tế

  đúng giờ
  on-time performance
  thực hiện đúng giờ
  đúng lúc
  trả từng đợt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X