• Thông dụng

  Thành Ngữ

  one's heart bleeds for sb
  thương xót cho ai

  Xem thêm bleed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X