• Thông dụng

  Động từ

  Chảy máu, mất máu
  Rỉ nhựa (cây cối)
  Đổ máu, hy sinh
  to bleed for one's country
  hy sinh cho tổ quốc

  Ngoại động từ

  (y học) lấy máu (để thử)
  Bòn rút, chiếm đoạt
  the husband bleeds his wife for every dong she earned
  người chồng bòn rút từng đồng mà vợ mình kiếm được
  to bleed white

  Xem white

  One's heart bleeds for sb
  Thương xót cho ai

  Hình Thái từ

  Chuyên ngành

  Y học

  chảy máu

  Kỹ thuật chung

  dây mực
  mất màu
  miệng phun
  rỉ nhựa
  ra ra ngoài lề
  tháo nước

  Kinh tế

  tháo ra
  trích máu
  xả ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X