• /´oupjəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuốc phiện ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  Ngoại động từ

  Điều trị bằng thuốc phiện; làm say bằng thuốc phiện

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thuốc phiện

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X