• /hip´nɔtik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thôi miên

  Danh từ

  Thuốc ngủ
  Người bị thôi miên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X