• /tɑ:(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhựa đường, hắc ín
  to cover with tar
  rải nhựa; bôi hắc ín
  mineral tar
  nhựa bitum, nhựa đường
  Nhựa thuốc lá, cao thuốc lá (do thuốc lá tạo nên)

  Ngoại động từ

  Bôi hắc ín; rải nhựa, tráng nhựa đường
  to tar and feather somebody
  trừng phạt ai bằng cách bôi hắc ín rồi phủ bằng lông chim (gà..)
  (nghĩa bóng) làm nhục
  to be tarred with the same brush (as somebody)
  cùng một đuộc, có những khuyết điểm như nhau

  Danh từ

  (thông tục) thuỷ thủ (như) jack tar

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Nhựa đường, hắc ín, (v) rải nhựa, tẩm nhựa đường

  Cơ khí & công trình

  nhựa hắc ín

  Hóa học & vật liệu

  hắc ín, nhựa đường
  hắc-ín

  Giải thích EN: 1. a dark, viscous, usually pungent substance derived from the destructive distillation of various organic compounds such as wood, coal, or shale; used for various industrial purposes.a dark, viscous, usually pungent substance derived from the destructive distillation of various organic compounds such as wood, coal, or shale; used for various industrial purposes. 2. derived from or containing tar. Thus, tar distillate.derived from or containing tar. Thus, tar distillate.

  Giải thích VN: 1.Chất hăng sền sệt có màu đen được thải ra sau quá trình chưng cất các hợp chất hữu cơ khác nhau như gỗ, than đá hay khoáng chất và được sử dụng với các mục đích công nghiệp khác nhau. 2.Chất chứa nhựa đường sau khi chưng cất.

  Xây dựng

  tầm nhựa

  Kỹ thuật chung

  nhựa đường
  nhựa
  nhựa than đá
  sơn hắc ín
  rải nhựa đường
  thân

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X