• Thông dụng

  Danh từ

  Người tương ứng; vật tương ứng
  1/2 and 0,5 are opposite numbers
  1 / 2 và 0, 5 là hai số tương ứng

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  số đối

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bên đối tác
  bên tương ứng
  đối thủ
  người có chức vụ ngang nhau

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  vis-

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X