• /'ɔpəzit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đối nhau, ngược nhau
  to go in opposite directions
  đi theo những hướng ngược nhau
  opposite leaves
  lá mọc đối

  Danh từ

  Điều trái ngược; sự đối lập
  hot and cold are opposites
  nóng và lạnh là hai thứ trái ngược nhau
  One's opposite number
  Người tương nhiệm (cùng chức vụ với người khác)

  Phó từ

  Trước mặt, đối diện
  the house opposite
  căn nhà đối diện, căn nhà trước mặt
  (sân khấu) cùng với (đóng vai)

  Giới từ

  Trước mặt, đối diện
  the station opposite
  trước mặt nhà ga

  Cấu trúc từ

  to play opposite
  (sân khấu) đóng vai nam đối với vai nữ chính; đóng vai nữ đối với vai nam chính
  opposite prompter
  (sân khấu) (viết tắt) O. P, bên tay phải diễn viên

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) đối nhau, ngược nhau

  Cơ khí & công trình

  đối nghịch lại

  Toán & tin

  đối // ngược lại

  Xây dựng

  đối nhau

  Kỹ thuật chung

  ngược
  equal and opposite forces
  lực bằng nhau và ngược chiều nhau
  opposite charge
  các điện tích ngược dấu
  opposite control field
  trường điều khiển ngược
  opposite direction
  chiều ngược lại
  opposite direction
  hướng ngược (lại)
  opposite direction signal
  tín hiệu hướng ngược lại
  opposite in phase
  ngược pha
  opposite lock
  sự khóa ngược
  opposite phase
  pha ngược
  opposite sense
  chiều ngược lại
  opposite sign
  dấu ngược
  test by bending in opposite directions
  sự thử uốn ngược chiều
  ngược lại
  opposite direction
  chiều ngược lại
  opposite direction
  hướng ngược (lại)
  opposite direction signal
  tín hiệu hướng ngược lại
  opposite sense
  chiều ngược lại
  đối
  đối đầu
  đối diện
  side opposite angle
  cạnh đối diện với góc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X