• /´ɔri¸flæm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cờ hiệu (của vua Pháp thời xưa)
  (nghĩa bóng) ngọn cờ đại nghĩa, ngọn cờ tập hợp
  Vật nổi bật; màu sắc sáng loáng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X