• /´stri:mə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cờ đuôi nheo, cờ dải (dài, hẹp)
  Băng giấy màu, biểu ngữ
  Như banner headline
  Cột sáng bình minh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đầu đề chạy suốt trang báo

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  băng từ chạy suốt
  bộ tạo dòng
  bộ tạo dòng dữ liệu (an toàn dữ liệu)
  ổ băng chạy suốt

  Giải thích VN: Một thiết bị lưu trữ thứ cấp sử dụng băng từ chạy liên tục chứa trong một cartridge, dùng để sao lưu dự phòng.

  thiết bị băng suốt

  Kỹ thuật chung

  thiết bị băng từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X