• Hóa học & vật liệu

    dầu cây kinh giới

    Giải thích EN: An essential oil used in pharmaceuticals and as a flavoring. Giải thích VN: Loại dầu chủ yếu dùng trong dược phẩm và làm chất thơm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X