• /´ɔskju¸leit/

  Thông dụng

  Động từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm); (đùa cợt) hôn, hôn nhau
  (sinh vật học) cùng chung tính chất
  (toán học) mật tiếp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  buss , smack , contact , kiss , peck , touch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X