• /pek/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thùng, đấu to (đơn vị (đo lường) khoảng 9 lít)
  (nghĩa bóng) nhiều, vô khối
  a peck of troubles
  vô khối điều phiền hà
  Cú mổ, vết mổ (của mỏ chim), vết thương (do bị mổ)
  Cái hôn vội
  (từ lóng) thức ăn, thức nhậu

  Ngoại động từ

  Mổ, khoét, nhặt (bằng mỏ)
  Đục, khoét (tường... bằng vật nhọn)
  Hôn vội (vào má...)
  (thông tục) ăn nhấm nháp
  peck at one's food
  ăn nhấm nháp (đùa cợt)
  (từ lóng) ném (đá)

  Nội động từ

  ( + at) mổ vào
  (nghĩa bóng) chê bai, bẻ bai, bắt bẻ
  ( + at) ném đá vào (ai...)
  a/the pecking order
  trật tự phân hạng
  peck something out
  khoét

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đơn vị thể tích bằng 9, 0921 (bằng 2 galong)

  Xây dựng

  mổ

  Đo lường & điều khiển

  đấu to

  Kinh tế

  thùng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, verb
  beak , dig , hit , jab , kiss , mark , nibble , pick , pinch , poke , prick , rap , strike , tap
  verb
  buss , osculate , smack
  phrasal verb
  carp at , fuss at , pick on

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X