• /smæk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vị thoang thoảng, mùi thoang thoảng
  this dish has a smack of garlic
  món ăn này thoang thoảng có mùi tỏi
  Vẻ, một chút
  there is a smack of recklessness in him
  hắn hơi có vẻ liều
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mẩu, miếng (thức ăn); ngụm (rượu)

  Nội động từ

  Thoáng có vị, thoáng có mùi
  wine smacking of the cork
  rượu có mùi nút chai
  Có vẻ
  his manner smacked of superciliousness
  thái độ của nó có vẻ hợm hĩnh
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) có mùi là lạ, có vị là lạ

  Danh từ

  Tàu đánh cá
  Tiếng bốp, tiếng chát (bàn tay đập)
  Tiếng chép môi (có vẻ khoái chí)
  Cái đập, cái tát, cái vỗ (bàn tay)
  Cú đập mạnh ( crickê)
  Cái hôn kêu
  to give a child a hearty smack
  hôn đứa bé đánh chụt một cái
  to have a smack at
  (thông tục) thử làm (việc gì)


  Ngoại động từ

  Tát, tạt tai; vỗ (vai)
  Quất (roi) kêu vun vút (roi)
  Chép (môi)

  Nội động từ

  Vụt kêu vun vút (roi)
  Chép môi

  Phó từ

  Đánh bốp một cái, đánh sầm một cái
  to hit someone smack on the nose
  đánh bốp một cái trúng vào mũi ai
  Thẳng vào, đúng ngay vào (như) smack-dab

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tàu đánh cá
  vị

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, verb
  bang , blip , blow , box , buffet , chop , clap , clout , crack , cuff , hit , pat , punch , slap , snap , sock , spank , tap

  Từ trái nghĩa

  adverb
  indirectly , inexactly , off

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X