• /ɔz´mɔtik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý), (sinh vật học); (hoá học) thấm lọc

  Chuyên ngành

  Vật lý

  thuộc thẩm thấu

  Kỹ thuật chung

  thẩm thấu
  osmotic acting
  tác dụng thẩm thấu
  osmotic coefficient
  hệ số thẩm thấu
  osmotic pressure
  áp lực thẩm thấu
  osmotic pressure
  áp suất thẩm thấu

  Kinh tế

  thấm lọc
  thẩm thấu
  osmotic permeability
  tính thấm thấu
  osmotic pressure
  áp suất thẩm thấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X