• /,pə:miə'biləti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính thấm được
  (điện học) độ thấm từ

  Chuyên ngành

  Môi trường

  Độ thấm
  Tốc độ các chất lỏng thấm qua đất hoặc các vật liệu khác theo hướng nhất định.

  Cơ - Điện tử

  Tính thấm, độ thấm

  Toán & tin

  sự trong suốt

  Xây dựng

  độ thẩm thấu

  Y học

  tinh thấm

  Điện

  độ thẩm từ
  absolute permeability
  độ thấm từ tuyệt đối
  incremental permeability
  độ thẩm từ gia tăng
  relative permeability
  hằng số (độ) thẩm từ tương đối

  Điện lạnh

  hằng số từ thẩm
  cyclic permeability
  hằng số từ thẩm chuẩn
  normal permeability
  hằng số từ thẩm chuẩn
  relative permeability
  hằng số (từ) thẩm từ tương đối
  hệ số từ thẩm

  Điện

  tính từ thẩm

  Giải thích VN: Đại lượng vật lý đặc trưng cho tính từ của một chất.

  Điện lạnh

  tính thẩm
  air permeability
  tính thẩm thấu không khí
  water-vapour permeability
  tính thẩm thấu hơi nước
  tính xuyên

  Kỹ thuật chung

  độ dẫn từ

  Giải thích EN: The relative ability of a rock or soil to conduct magnetic lines of force.. Giải thích VN: Khả năng dẫn từ tương đối của đá hay đất.

  độ thấm
  absolute permeability
  độ thấm từ tuyệt đối
  air permeability
  độ thấm khí
  air-permeability test
  thí nghiệm độ thấm khí
  capillary permeability
  độ thấm mao dẫn
  degree of air permeability
  độ thấm không khí
  effective permeability
  độ thấm hữu hiệu
  flavor permeability
  độ thẩm thấu của mùi
  foundation permeability
  độ thấm của nền
  gas permeability
  độ thấm khí
  horizontal permeability
  độ thấm ngang
  hydraulic permeability
  độ thấm thủy lực
  incremental permeability
  độ thấm gia tăng
  incremental permeability
  độ thẩm từ gia tăng
  initial permeability
  độ thấm ban đầu
  lateral permeability
  độ thấm bên
  magnetic permeability
  độ thấm từ
  moisture permeability
  độ thấm ẩm
  moisture vapour permeability
  độ thẩm thấu (hơi) ẩm
  moisture vapour permeability
  độ thẩm thấu hơi ẩm
  permeability apparatus
  máy đo thấm
  permeability apparatus
  thiết bị đo độ thấm
  permeability coefficient
  hệ số độ thấm
  permeability log
  biểu đồ độ thấm
  permeability logging
  carota độ thấm
  permeability logging
  log độ thấm (kỹ thuật đo lỗ khoan)
  permeability measurement
  sự đo thấm
  permeability range
  biên độ thấm
  permeability to grease
  độ thấm dầu mỡ
  pumping test (fordetermining soil permeability)
  nghiệm pháp bơm (thử độ thấm nước của đất)
  relative permeability
  độ thấm tương đối
  relative permeability
  hằng số (độ) thẩm từ tương đối
  secondary permeability
  độ thấm thứ cấp
  soil cement permeability
  độ thấm nước của đất
  vapor permeability
  độ thấm hơi
  vapor permeability
  độ thấm hơi (nước)
  vapour permeability
  độ thấm hơi
  vapour permeability
  độ thẩm thấu hơi
  water permeability
  độ thấm nước
  độ xuyên
  acoustic permeability
  độ xuyên âm
  hệ số thấm
  air permeability factor
  hệ số thấm khí
  soil cement permeability
  hệ số thấm của đất
  soil permeability
  hệ số thấm của đất
  vapor permeability coefficient
  hệ số thấm hơi nước
  tính trong suốt
  tính thấm nước

  Kinh tế

  độ thâm nhập
  air permeability
  độ thâm nhập của không khí
  tính thấm qua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X