• (đổi hướng từ Ostriches)
  /´ɔstritʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) đà điểu Châu phi
  Ostriches
  have the digestion of an ostrich
  Có bộ máy tiêu hoá tốt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  struthious
  noun
  emu , kiwi , ratite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X