• /´seivjə/

  Thông dụng

  Cách viết khác savior

  Danh từ

  Vị cứu tinh; người cứu vớt, người cứu thoát
  ( the Saviour, Our Savour) Giê-su, Chúa cứu thế

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  messianic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X