• Kỹ thuật chung

  chi phí
  chi phí chung
  chi phí phụ
  phụ phí

  Xây dựng

  phụ phí

  Kinh tế

  chi phí chung
  overhead cost variance
  chênh lệch chi phí chung
  overhead cost variance
  phương sai của chi phí chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X