• /'ouvəloud/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lượng quá tải
  ngoại động từ
  Chất quá nặng
  Làm quá tải (mạch điện..)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự quá tải

  Cơ - Điện tử

  Sự quá tải, (v) chất quátải, chở quá nặng

  Xây dựng

  vượt tải

  Kỹ thuật chung

  chất quá nặng
  chất quá tải
  hoạt tải
  lượng quá tải
  overload capacity
  dung lượng quá tải
  gia trọng
  quá tải
  sự quá tải

  Giải thích VN: Sự việc một mạch điện hoặc một bộ phận phát điện lấy công suất ra lớn hơn sức tải điện được thiết kế.

  sự vượt tải

  Kinh tế

  bắt chở quá nặng
  chất quá đầy
  chất thêm quá đầy
  chở vượt mức
  cho chở quá tải
  quá tải
  sự chở quá trọng tải

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X