• /¸ouvə´nait/

  Thông dụng

  Phó từ

  Qua đêm
  to stay overnight at a friend's house
  ngủ nhờ đêm ở nhà một người bạn
  Đêm trước
  Trong đêm; ngày một ngày hai, một sớm một chiều; trong chốc lát
  this can't be done overnight
  cái đó không thể một sớm một chiều mà làm xong được
  'ouv”nait
  tính từ
  (ở lại) một đêm, có giá trị trong một đêm
  an overnight guest
  người khách chỉ ở có một đêm
  Bất ngờ
  an overnight success
  một thành công bất ngờ
  (thuộc) đêm hôm trước
  Làm trong đêm; làm ngày một ngày hai, làm một sớm một chiều
  an overnight journey
  một chuyến đi suốt đêm
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dành cho những cuộc đi ngắn
  an overnight bag
  một cái túi dùng cho những cuộc đi chơi ngắn

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) phép vắng mặt một đêm (ở nơi ký túc)
  Tối hôm trước, đêm hôm trước

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chốc lát
  qua đêm
  trong một đêm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X