• /ˈoʊvərsaɪz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật ngoại khổ
  Vật trên cỡ (to hơn cỡ cần thiết)
  ,ouv”'saizd
  Cách viết khác : oversized
  'ouv”saizd
  tính từ
  Quá khổ, ngoại khổ
  Trên cỡ (cỡ quần áo, giày, mũ... cao hơn)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự quá cỡ, sự quá kíchthước, vật ngoại khổ

  Cơ khí & công trình

  quá kích thước

  Xây dựng

  khổ lớn
  gabarit lớn
  quá cỡ tiêu chuẩn
  oversize brick
  gạch quá cỡ tiêu chuẩn
  sản phẩm hạt to
  sản phẩm trên sàng

  Kỹ thuật chung

  có kích thước lớn
  kích thước vượt chuẩn
  ngoại cỡ
  làm quá cỡ
  quá cỡ
  quá khổ
  sự quá cỡ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  massive , oversized

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X