• /'mæsiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  To lớn, đồ sộ; chắc nặng
  a massive pillar
  một cái cột đồ sộ
  Thô
  massive features
  những nét thô
  Ồ ạt
  a massive attack
  cuộc tấn công ồ ạt
  Có quy mô lớn; nghiêm trọng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chắc
  khối
  massive butt dam
  đập trụ chống khối lớn
  massive buttress dam
  đập trụ chống khối lớn
  massive concrete dam
  đập bê tông khối lớn
  massive forming
  sự dập khối
  massive foundation
  móng khối
  massive gold
  vàng khối
  massive gravity dam
  đập trọng lực khối lớn
  massive masonry
  khối xây đặc
  massive reaction
  phản ứng khối lớn
  massive rock
  đá dạng khối
  massive rock
  đá khối
  massive structure
  kiến trúc khối
  massive texture
  kiến trúc khối
  khối lớn
  massive butt dam
  đập trụ chống khối lớn
  massive buttress dam
  đập trụ chống khối lớn
  massive concrete dam
  đập bê tông khối lớn
  massive gravity dam
  đập trọng lực khối lớn
  massive reaction
  phản ứng khối lớn
  nặng
  đặc
  địa khối
  lớn
  to lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X