• /¸ouvəsə´plai/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cung cấp quá mức

  Ngoại động từ

  Cung cấp quá mức

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nạp quá

  Kinh tế

  cung cấp quá nhiều
  cung cấp quá thừa
  cung ứng quá số lượng
  cung vượt cầu
  sự cung cấp quá nhiều
  sự thặng dư

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X