• /¸ouvə´mʌtʃ/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ
  Quá, quá nhiều
  to be righteous overmuch
  quá ngay thẳng
  Danh từ
  Sự quá nhiều
  Số lượng quá nhiều

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X