• /´ouvətaim/

  Thông dụng

  Phó từ & tính từ

  Cuối cùng
  Quá giờ, ngoài giờ (quy định)
  to work overtime
  làm việc quá giờ, làm việc ngoài giờ
  overtime pay
  tiền làm ngoài giờ

  Danh từ

  Giờ làm thêm
  (thể dục,thể thao) giờ đấu thêm (để quyết định thắng bại)
  ,ouv”'taim
  ngoại động từ
  (nhiếp ảnh) (như) overexpose

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  giờ đấu thêm

  Kỹ thuật chung

  giờ làm thêm
  giờ phụ trội
  ordinary overtime
  giờ phụ trội bình thường
  special overtime
  giờ phụ trội đặc biệt

  Kinh tế

  giờ làm thêm
  excessive overtime
  giờ làm thêm quá nhiều
  ngoài giờ
  overtime ban
  sự cấm làm ngoài giờ
  overtime cost
  phí tổn làm ngoài giờ
  overtime work
  việc làm ngoài giờ
  thời gian làm ngoài giờ
  thời gian làm ngoài giờ quy định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X