• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Oxiaxetilen

  Kỹ thuật chung

  oxiaxetilen
  oxyacetylene cutting
  sự cân bằng khí oxiaxetilen
  oxyacetylene cutting torch
  mỏ cắt bằng khí oxiaxetilen
  oxyacetylene torch
  mỏ hàn bằng khí oxiaxetilen
  oxyacetylene welding
  sự hàn bằng khí oxiaxetilen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X