• /´kʌtiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cắt, sự thái, sự xẻo (thịt...), sự xén (giấy...), sự chặt (cây...), sự đào (mương...), sự đục (đá...)
  Đường hào, đường nhỏ xuyên qua rừng; đường xẻ xuyên qua núi đồi
  railway cutting
  đường xe lửa xuyên qua núi đồi
  Cành giâm
  Bài báo cắt ra; tranh ảnh cắt ra
  ( số nhiều) vỏ bào (gỗ, kim loại) mảnh cắt ra; mẩu vải thừa
  Sự giảm, sự bớt (giá, lương)

  Tính từ

  Sắc bén (dao...)
  Buốt, cắt da cắt thịt (rét...)
  (nghĩa bóng) chua cay, cay độc, gay gắt
  a cutting remark
  lời phê bình gay gắt

  Chuyên ngành

  Dệt may

  phần cắt
  phần xén

  Hóa học & vật liệu

  mùn, vỏ bào

  Xây dựng

  sự mài (cạnh)

  Kỹ thuật chung

  cắt
  cắt gọt
  chặt, cắt
  đào
  gọt
  hào
  phay
  cutting lime slaker
  máy tôi vôi dạng phay
  fly cutting
  sự phay va đập
  gear cutting
  sự phay răng
  gear-cutting machine
  máy phay răng
  milling cutting arbor
  trục gá dao phay
  plunge cutting
  sự phay cắt chìm
  plunge cutting
  sự phay chìm
  vibrating cutting plane
  dao phay rung
  worm cutting
  sự phay trục vít
  quy trình cắt

  Giải thích EN: Describing a device that cuts, or a process of cutting; used to form many compound terms, such as cutting machine, cutting pliers, cutting torch, cutting angle, cutting time, cutting drilling, and so on.

  Giải thích VN: Sự mô tả một thiết bị dùng để cắt hay xử lý cắt, dùng để định dạng các tấm khác nhau, như là máy cắt, kìm cắt, đèn cắt góc cắt, thời gian cắt….

  sự cắt ren
  sự cắt
  sự cắt gọt
  rãnh
  cross cutting chisel
  cái đục xoi rãnh
  cutting out
  sự xẻ rãnh
  cutting stylus
  kim rạch rãnh
  groove cutting
  sự cắt rãnh lòng máng
  groove-cutting chisel
  đục cắt rãnh
  groove-cutting chisel
  đục xoi rãnh
  groove-cutting machine
  máy cắt rãnh
  slot-drilling and keyway-cutting machine
  máy khoan-xọc rãnh then
  sự đục
  sự khía
  sự mài
  sự xén

  Kinh tế

  sự thái

  Địa chất

  sự cắt, sự khấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X