• /´weldiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hàn; kỹ thuật hàn
  electric welding
  sự hàn điện

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự hàn, việc hàn

  Ô tô

  kỹ thuật hàn
  friction welding
  kỹ thuật hàn ma sát
  gas welding
  kỹ thuật hàn gió đá
  heated tool welding
  kỹ thuật hàn nóng chảy
  plastics welding
  kỹ thuật hàn chất dẻo
  resistance welding
  kỹ thuật hàn bấm
  spot welding
  kỹ thuật hàn điểm

  Xây dựng

  công việc ráp hàn
  sự hàn bù (để) hàn
  sự hàn gắn (để) hàn
  sự hàn nối (để) hàn

  Điện

  việc hàn (điện)

  Kỹ thuật chung

  nghề hàn
  mối hàn
  sự hàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X